Antibacterial treatment

Antibacterial treatment

Ο σωστός καθαρισμός των επιφανειών είναι η πιο αποτελεσματική πρακτική για την πρόληψη του πολλαπλασιασμού βακτηρίων
που μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία.
Η κατοχή αντιβακτηριακών επιφανειών καθιστά ευκολότερη την αντιμετώπιση αυτών των δυσάρεστων εστιών.

Χάρη σε μια μικροβιολογικά δοκιμασμένη τεχνολογία (σύμφωνα με το ISO 22196: 2011), οι επιφάνειες cleaf 
δύνανται να δεχτούν αντιβακτηριακή προστασία η οποία 
μειώνει το βακτηριακό φορτίο των πάνελ έως και 99,9% εντός 24 ωρών. 
Τα ιόντα αργύρου που ενσωματώνονται στο διακοσμητικό στρώμα προσελκύουν βακτήρια εμποδίζοντας την αναπαραγωγή των κυττάρων τους.