Antibacterial treatment

Antibacterial treatment

Απο 1/1/2021 Όλες οι επιφάνειές της σειράς espresso που διανέμονται στην Ελλάδα είναι πλέον ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ  
Χάρη στην μικροβιολογικά δοκιμασμένη τεχνολογία ISO 22196: 2011, οι επιφάνειες cleaf 
δέχονται  αντιβακτηριακή προστασία η οποία μειώνει το βακτηριακό φορτίο των πάνελ έως και 99,9% εντός 24 ωρών. 
Τα ιόντα αργύρου που ενσωματώνονται στο διακοσμητικό στρώμα εμποδίζουν την αναπαραγωγή των κυττάρων των βακτηρίων της επιφάνειας και 
συμβάλλουν στην εξάλειψη μικροβιακών εστιών στον εργασιακό και οικιστικό μας χώρο