Ο σχεδιασμός ,ο πειραματισμός και η ανάπτυξη του υλικού στα ερευνητικά εργαστήρια της cleaf αφορούν κάτι πολύ περισσότερο από ένα προϊόν.Αφορούν ένα όραμα ,μια κατεύθυνση ,έναν προσανατολισμό ,μια ταυτότητα.Αυτή η δέσμευση στην συνεχή αναζήτηση και την τεχνολογική ανάπτυξη για την επίτευξη μοναδικών υφών έχει αναγνωριστεί με διεθνή βραβεία ανώτερης ποιότητας από τον κόσμο της εσωτερικής διακόσμησης:

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας επιφανειών Cleaf στην Ελλάδα