Με την collection espresso 20 μπορούμε να εξυπηρετήσουμε παραγγελίες μικρής κλίμακας
σε σύντομο χρονικό διάστημα, με φόρτωση από την Ιταλία και παράδοση εντός δύο εβδομάδων
Μin ποσότητα παραγγελίας 20 panel 2800x2070.
Για κάθε κωδικό υπάρχει διαθέσιμο και αντίστοιχο abs
Κάτω από κάθε φωτογραφία δείτε τα διαθέσιμα πάχη.

Espresso collection | min 20 panels

Matrix B013_18mm

Matrix LG23_18mm

Matrix LK00_18mm

Matrix LK09_18mm

Matrix LK10_18mm

Matrix LK48_18mm

Matrix LK62_18mm

Matrix LK68_18mm

Matrix LK97_18mm

Matrix LM08_18mm

matrix lm32_18mm

Matrix LM62_18mm

Matrix LK90_18mm

Matrix LM33_18mm

Millenium S083

Nadir B011_18mm

Nadir LN01_18mm

Nadir LN02_18mm

Penelope FA33_18mm

penelope fa34_18mm

Penelope FA44_8mm,18mm,25mm

Penelope FA46_18mm

Penelope FA48_18mm

Primofiore UA80_18mm

Seta U147 |8mm_18mm_22mm

Sherwood B073_18mm

Sherwood S070_18mm

Sherwood S071_18mm

Sherwood S073_18mm

Sherwood S074_18mm

Smart B011_18mm

Smart U129_18mm

Smart UA08_18mm

Spigato FA90_18mm

Surf B011_19mm

Trance LM08_18mm

Trance LM09_18mm

Trance LM12_18mm

trance lm67_18mm

Yosemite S010_18mm

Yosemite S011_18mm

Yosemite S012_18mm